Wat is een inzittendenverzekering?

Met een inzittendenverzekering heeft u recht op een uitkering als u of een inzittende van uw auto door een ongeval komt te overlijden of blijvend invalide raakt.

  • Een ongevallen inzittendenverzekering keert een vast bedrag uit als u of een inzittende ten gevolge van een auto-ongeval komt te overlijden of blijvend invalide raakt. De hoogte van de werkelijk geleden schade is dus niet belangrijk, ook niet wie er schuld heeft. Er zijn, afhankelijk van de verzekering, meerdere opties voor de hoogte van het verzekerde bedrag, variërend tussen € 5.000 en € 75.000 euro.
  • Een schade inzittendenverzekering keert daarentegen de werkelijk geleden schade uit van bestuurder en inzittenden bij een ongeluk. Dit zijn niet alleen medische kosten en materiële schade, maar kan ook smartengeld zijn en uitvaartkosten in geval van overlijden. Net als bij de ongevallen inzittendenverzekering, maakt het ook bij de schade inzittendenverzekering niet uit wie er schuld heeft aan het ongeluk. De hoogte van het verzekerde bedrag verschilt per verzekeraar, meestal rond 1 miljoen euro.